Dziedziny prawa

Własność intelektualna

W dobie gwałtownie rozwijającej się gospodarki i rozprzestrzeniania nowoczesnych technologii obowiązkiem każdego mającego dalekosiężne plany przedsiębiorcy jest dbanie nie tylko o składniki materialne jego przedsiębiorstwa, ale także o dorobek intelektualny, który jest nie mniej ważny dla skutecznego współzawodnictwa na globalnym rynku. Zlekceważenie powyższego faktu prowadzić może do sytuacji, w której świetnie prosperująca firma popada w kłopoty, gdyż naruszyła uprawnienia przysługujące innemu podmiotowi, który uprzednio zadbał o ich ochronę. Jedynym skutecznym środkiem ochrony przed tego typu sytuacjami jest prewencyjne uruchomienie stosownych instrumentów prawnych zabezpieczających zainteresowany podmiot na długie lata.

W ramach swojej działalności Kancelaria Radcowska oferuje wszelką pomoc w zakresie:

  • rejestracji znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych,
  • pomoc w walce z podmiotami stosującymi praktyki nieuczciwej konkurencji,
  • pomoc w ochronie praw autorskich zarówno osobistych, jak i majątkowych,
  • walkę z podmiotami uprawiającymi tzw. „cyber squatting”,
  • reprezentację przedsiębiorców w sporach sądowych i pozasądowych związanych z naruszeniem praw wyłącznych, praw autorskich i stosowaniem praktyk nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria prowadzi również doradztwo prawne we wskazanym powyżej zakresie, przygotowując opinie i udzielając porad prawnych.