Współpraca

Zgromadzone doświadczenie w obsłudze prawnej pozwoliło na opracowanie modeli współpracy dostosowanych do potrzeb klienta oraz uwzględniających specyfikę prowadzonej przez niego działalności.


Model 1 – Zlecenia doraźne

Obejmujące realizację jednorazowych zleceń dla Klientów, którzy nie są zainteresowani stałą obsługą, bądź posiadający już bieżącą obsługę prawną, aczkolwiek potrzebują specjalistycznej pomocy prawnej w sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania lub szczególnym, strategicznym znaczeniu dla nich samych. Rozliczenie zleceń doraźnych następuje w oparciu o negocjacyjny system cen.
Model 2 – Umowa o obsługę stałą

Obejmuje świadczenie usług prawnych w sposób stały i ciągły w ramach obowiązującej umowy. Dotyczy wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Klienta. Zaletą tej formy współpracy jest niewątpliwie stała gotowość do niezwłocznego usług na każde żądanie Klienta oraz lepsze zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa jak i zagadnień branżowych występujących w jego otoczeniu. Dzięki temu efektywność i skuteczność pomocy prawnej staje się niezmiernie wysoka. Rozliczenie obsługi stałej następuje w okresach miesięcznych w zależności od stawki ryczałtowej.