Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczałtowe

Kancelaria prowadzi obsługę stałą przedsiębiorców począwszy od małych firm poprzez firmy ogólnopolskie. Oferta w zakresie obsługi stałej, w tym wynagrodzenie ryczałtowe kierowana jest do przedsiębiorców i osób fizycznych, którzy na bieżąco potrzebują kontaktu z prawnikiem. Bieżąca obsługa wykonywana jest poprzez cotygodniowe wizyty prawników Kancelarii w siedzibie klienta oraz kontakt mailowy i telefoniczny. Oprócz wynagrodzenia ryczałtowego Kancelaria otrzymuje wynagrodzenie od powierzonych spraw sądowych po wyegzekowaniu tych kosztów od przeciwników procesowych klienta, na którego rzecz wykonywana jest obsługa prawna. Obsługa stała może być świadczona już od kwoty 600 złotych miesięcznie, a jej wysokość ustalana jest indywidualnie z klientem i uzależniona jest od stopnia skomplikowania i liczby powierzonych czynności.

Wynagrodzenie godzinowe

Istnieje możliwość powierzenia prawnikom Kancelarii wykonania określonych czynności np. udział w negocjacjach, postępowaniu przedsądowym, sporządzenie określonego rodzaju pisma procesowego, umowy oraz innych czynności, w których specjalizuje się Kancelaria. W tych przypadkach stawka wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem w zależności od liczby godzin niezbędnych do wykonania zadania oraz trudności sprawy. Przy większej ilości godzin istnieje możliwość negocjowania stawki lub ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego za sprawę bez względu na liczbę godzin.

Windykacja długu

W przypadku zlecenia prowadzenia prostej sprawy sądowej mającej na celu odzyskanie należności z tytułu umowy przewozu, pożyczki, czy też sprzedaży towaru, nasz klient nie ponosi kosztów prowadzenia postępowania, gdyż kosztami staramy się przede wszystkim obciążyć dłużnika, a w zależności od umowy, wynagrodzenie płatne jest po wyegzekwowaniu należności od niesolidnego kontrahenta. Windykacja zwykle związana jest z niespłaconymi należnościami z tytułu umów sprzedaży, przewozu, zlecenia, wykonania dzieła oraz innych związanych z wykonaniem usług. Jeżeli masz problem z nierzetelnym kontrahentem, który nie spłaca swojego długu powierz windykację profesjonalnej Kancelarii, która podejmie sprawne działania mające na celu odzyskanie należności. Umowa obejmuje kwotę płatną na początku oraz koszty które obciążać będą dłużnika.

Wynagrodzenie za sukces

W sprawach odszkodowawczych, trudnych sprawach cywilnych i gospodarczych istnieje również możliwość ustalenia z Kancelarią wynagrodzenia minimalnego np. 100 złotych oraz procentowego od odzyskanej przez klienta kwoty. W tego rodzaju sprawach Kancelaria bierze na siebie ryzyko zaangażowania w powierzoną sprawę oraz liczy się z tym, iż może nie odzyskać określonych należności. Sukces osiągnięty w sprawie jest jednocześnie sukcesem Kancelarii, która wykorzystuje środki przewidziane prawem w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku dla swojego klienta. W przypadku gdyby sprawa zakończyła się niepowodzeniem Kancelaria nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.