Zamówienia Publiczne

 

Rynek zamówień publicznych jest wysoce perspektywicznym, a jednocześnie specyficznym rynkiem. Zderzają się tu bowiem interesy wykonawców rywalizujących o możliwość wykonywania dostaw, robót budowlanych i usług dla sektora publicznego z interesami zamawiających, którzy określają kryteria wyboru wykonawców i warunki realizowania umów.

Rynek ten jest podporządkowany - ze względu na ochronę interesu publicznego - ścisłym regułom, które wymuszają na podmiotach uczestniczących w nim, nie tylko znajomość prawideł ekonomii czy wiedzy branżowej, lecz może w jeszcze większym stopniu znajomość prawa w relewantnym zakresie, tak by móc umiejętnie bronić swych interesów ekonomicznych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w tym zakresie w szczególności poprzez:

  • weryfikację na zlecenie wykonawców zgodności z prawem specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • weryfikację prawidłowości ofert;
  • reprezentowanie wykonawców w stosunkach z zamawiającymi, przed organami odwoławczymi i sądowymi;
  • sporządzanie zapytań, protestów i odwołań;
  • weryfikację prawidłowości dokonywanych przez zamawiających czynności.

Kancelaria doradza też Zamawiającym w zakresie prawidłowego kształtowania warunków przetargowych i konstruowania dokumentacji postępowania, oceny złożonych ofert oraz rozstrzygania wniesionych środków odwoławczych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem