Usługi

Dochodzenie odszkodowań

Niestety nie można cofnąć czasu i uniknąć negatywnych skutków zdarzeń już powstałych, można jedynie starać się złagodzić ich rozmiar, uzyskując adekwatną kompensatę szkody. W dzisiejszym świecie pędu i konkurencji w ubezpieczeniach nasza Kancelaria powstała po to, by wspierać poszkodowanych i pomagać w dochodzeniu należnych im praw.

Pamiętamy, że najważniejszą istotą ubezpieczeń, jest funkcja kompensaty szkody, gdyż to ona właśnie określa cel i sens ubezpieczeń. Nasza Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu wszelakiego typu odszkodowań:

  • związanych z błędami medycznymi;
  • wypadkami komunikacyjnymi zarówno związanymi ze szkodami osobowymi, jak i rzeczowymi;
  • wypadkami w miejscu pracy;
  • wszelkie urazy powstałe na ulicy związane z poruszaniem się;
  • odszkodowań za niezasadne aresztowanie i niesłuszne skazanie;
  • odszkodowań za błędne decyzje organów samorządu terytorialnego, jak i funkcjonariuszy publicznych;

Poszkodowanym pomagamy gromadzić dokumentację medyczną, dobrać określonych biegłych prywatnych, którzy pozwolą prawidłowo określić żądania, zabezpieczamy dowody mogące mieć istotne znaczenie dla przyszłej sprawy, jak i prowadzimy procesy sądowe oraz ewentualną egzekucję zasądzonych roszczeń.