Usługi

Monitoring prawny

Każdy ze stałych klientów Kancelarii, jest na bieżąco informowany o najistotniejszych dla niego zmianach w obowiązujących przepisach, zarówno ustnie, jak i w formie pisemnych opracowań. Dodatkowo sporządzana jest aktualizacja najważniejszych przepisów dla poszczególnych podmiotów, pracodawców i podatników, biorąc pod uwagę specyfikę ich działalności. Klienci ryczałtowi otrzymują te opracowania od Kancelarii w ramach prowadzonej obsługi prawnej.