Usługi

Postępowanie przedsądowe

Podejmowanie działań przez Kancelarię mających na celu uzyskanie spłaty należności na rzecz naszych klientów, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z podejmowanymi działaniami windykacyjnymi, które pozwala uniknąć kosztów jakie wierzyciel musiałby ponieść w przypadku sądowego dochodzenia roszczeń. Dodatkowo, gdy dłużnik jest atrakcyjnym partnerem handlowym, lecz przeżywa okresowe trudności związane z płynnością finansową, wierzyciel może zdecydować się na rozłożenie spłaty należności w ratach lub prolongować termin wymagalności należności przy poszukiwaniu dodatkowych zabezpieczeń.