Usługi

Rozpoznanie gospodarcze

Korzystając z tej usługi potencjalny klient może uzyskać wszelkie niezbędne informacje przed zawarciem kontraktu ze swoim kontrahentem, polegające m.in. na uzyskaniu danych z rejestru handlowego, ewidencji działalności gospodarczej, ksiąg wieczystych, danych z ewidencji gruntów, informacji bilansowej, a także innych dokumentów związanych z obrotem gospodarczym, pozwalających ocenić sytuację płatniczą i pozycję rynkową danego podmiotu, a także jego wiarygodność. Współpracujemy również z firmami windykacyjnymi, które dla naszych klientów gotowe są poprowadzić wywiad w środowisku danego klienta, a także przeprowadzić określone czynności terenowe przy udziale organów egzekucyjnych.