Usługi

Sporządzanie opinii prawnych

W przypadku wątpliwości co do zasadności określonych działań, nasza Kancelaria sporządza opinie prawne. Sporządzanie opinie uwzględniają przede wszystkim aktualny stan prawny i istniejące ustawodawstwo, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo z wszelkich dziedzin prawa. Przedmiotowe opinie dotyczyć mogą jednostkowego problemu, jak i szerszego zakresu zagadnień.