Usługi

Sporządzanie umów

W tej usłudze Kancelaria oferuje kompleksowe sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, jak i sporządzania ich gotowych projektów i wzorów, mogących służyć do dalszego wykorzystania. Kancelaria zajmuje się również w ramach udzielonego pełnomocnictwa ich negocjowaniem, na życzenie klientów z udziałem psychologa i konsultowaniem przedstawionych do analizy kontraktów. Mając kontakt z nowym klientem oceniamy ewentualne zagrożenia z dotychczasowo podpisanych przez niego umów, kontraktów, doradzamy jak uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji oraz przygotowujemy bieżące wzorce procedur prawnych przy zawieraniu nowych kontraktów.