Usługi

Windykacja należności

Oferujemy podejmowanie wszelkich działań sądowych i egzekucyjnych, jak i reprezentację w tym zakresie na terenie Polski, jak i krajów Unii Europejskiej, przy pełnej współpracy z organami egzekucji, mające na celu jak najszybsze odzyskanie przez naszych klientów należności. Już na etapie postępowania sądowego, ustanawianie zabezpieczeń, jak i prowadzenie postępowań zabezpieczających, mających na celu zapobieżenie zbywania przez ewentualnych dłużników wartościowych składników swojego majątku. Występowanie nie tylko bezpośrednio przeciwko ewentualnym dłużnikom, ale również ich bliskim, czy też osobom, na rzecz których nastąpiło przeniesienie majątku.

Odzyskiwanie długów

W ramach Kancelarii oferujemy praktycznie wszystkie usługi z dziedziny windykacji należności:

 • na etapie postępowania przedsądowego oferujemy Państwu:
  • wezwania do zapłaty;
  • bezpośrednia windykacja terenowa przy współpracy z firmami zajmującymi się windykacją terenową;
  • ustalenie składników majątku dłużnika;
 • na etapie postępowania sądowego:
  • kompleksowe prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym z wykorzystaniem trybu nakazowego;
  • postępowanie zabezpieczające jeszcze przed wdaniem się w spór z dłużnikiem;
  • prowadzenie spraw spornych przy minimalizacji kosztów i czasu trwania procesu;
 • na etapie egzekucji:
  • występowanie w postępowaniu egzekucyjnym;
  • współpraca ze skutecznymi Komornikami, którzy powierzone przez Kancelarię sprawy traktują priorytetowo;
  • windykacja terenowa przy współpracy z określonymi windykatorami;
  • pomoc w znalezieniu nabywców na przedmioty zajęte u dłużnika, włącznie z egzekucją z nieruchomości;